מנגנון ענייני השבויים הזהיר מפני הידרדרות בריאותם של שני השבויים דאוד וזע’ל

אל-קודס הכבושה – סאנא

מנגנון ענייני השבויים והמשוחררים הזהיר היום מפני הידרדרות מצבם הבריאותי של שני השבויים מוחמד דאוד וסלאם זע’ל כתוצאה להתנהגות השרירותית הישראלית בקרבם ובמיוחד הרשלנות הרפואית בכוונה.

המנגנון הבהיר – לפי סוכנות ו’פא – כי השבוי דאוד העצור מזה 1987 סובל ממצב בריאותי קשה למכביר כתוצאה לכאבים במעיים ובקבה אבל השבוי זע’ל העצור מזה 2013 סובל כאבים בבטן וברגל השמאלית בשל שנורה על ידי כוחות הכיבוש הישראלי שנמנעו מלהגיש לו את הטיפול המתאים.