עיר דיר א-זור: עשרות תושבים זרמו כדי להסדיר את מצבם