בהנחיתו של הנשיא אל-אסד כיבוד המצטינים מבני אנשי הצבא החללים הנעדרים והנכים

מחוזות – סאנא

בהנחיתו של הנשיא רב אלוף בשאר אל-אסד המפקד העליון של הצבא והכוחות המזוינים הוקמו היום בכל מחוזות המדינה טקסי חגיגות לכבודם של התלמידים מבני אנשי הצבא העובדים והפנסיונרים החללים הנעדרים והנכים, שהצטינו בבחינות הבגרות, והחינוך היסודי לשנת 2021.

בחגיגות השתתפו קצינים בכירים בפקוד העליון של הצבא והכוחות המזוינים, מושלי הערים, מזכ”לי סניפי המפלגה במחוזות, ומנהלי החינוך בנוסף למשפחות התלמידים המצטינים.

בתום החגיגות חולקו תעודות הערכה ומתנות לתלמידים המצטינים.