שגריר רוסי .. צריך שלא ליצור קשר בין השיקום בסוריה לתנאים מדיניים

אוטאו –סאנא

שגריר רוסיה בקנדה אוליע’ סתיבאניף הדגיש כי המצב האינושי בסוריה עודינו קשה מאוד, ושם דגש על כך שלא ליצור קשר בין הגשת הסיוע לסורים למען שיקום ארצם לתנאים ולדרישות מדיניים.

אתר רוסיה היום צטט את סתיבאנוף שאמר כי מוסקבה מוכנה לקיים דיאלוג אוביקטיבי עם קנדה בקשר למצב בסוריה.