סוריה משתתפת בפורום הווירטואלי הבינלאומי בקשר לתפקיד החינוך בעימות עם ריטוריקה השנאה