שר הכלכלכה הארמיני דן עם השגריר הסורי בחיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות

יריבן – סאנא

שר הכלכלכה הארמיני ווהאן כירוביאן דן עם השגריר הסורי בארמיניה מוחמד חאג’ איבראהים באימצעי חיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות לטובת שני העמים.

כירוביאן הדגיש את הקפדת ארצו על פיתוח וקידום שיתוף הפעולה עם סוריה לרמת היחסים המדיניים הקיימים בין שתי המדינות.

מצידו השגריר חאג’ איבראהים העלה על נס את עמדתם של הממשלה והעם בארמיניה כלפי סוריה בציינו לחשיבות ישיבות הוועדה הכלכלית בין שתי המדינות.