משרד החוץ הפלסטיני: יש לבצע את החלטות האו”ם

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חזר ודרש ממועה”ב הבינ”ל לפתוח בצעדים רציניים כדי לבצע את התוכן של החלטות האו”ם הקשורות לשאלה הפלסטינית ובראשן ההחלטה 2334 המדגישה את אי לגיטימיות ההתנחלות ובכן  ישנו צורך בהפסקתה לאלתר.

בהודעה משלו – לפי סוכנות ו’פא – גינה משרד החוץ את שתיקתה של הקהילה הבינ”ל כלפי פשעי הכיבוש הישראלי בקרב הפלסטינים, דבר המעודד אותו להרחיק לכת עם מעשיו התוקפניים הקולעים לשנות את המצב ההיסטורי והחוקי של אל-קודס הכבושה ושל שאר אזורי הגדה המערבית כדי לבצע את תוכניות הסיפוח הקולוניאליסטיות ולחסל כל סיכוי להקים את המדינה הפלסטינית העצמאית.