אלג’עפרי למשלחת המועצה הרפואית הסורית-רוסית: יחסי סוריה-רוסיה מתחזקים יותר ויותר

דמשק – סאנא

בשאר אל-ג’עפרי סגן שר החוץ והמהגרים קיבל אתמול את פניה של משלחת המועצה הרפואית הסורית-רוסית בראשותו של ד”ר פאדי עיסאווי.

סגן השר הביע את תקוותו להצלחת המועצה הרפואית בהשגת היעדים אליהם היא שואפת, והצביע בהקשר זה על יחסי סוריה-רוסיה העתיקים ברמות הרשמיות והעממיות, והצביע על הקמת מועצת הרפואה הסורית-רוסית כארגון לא ממשלתי, היא התגלמות של טיב הקשר היציב הזה בין שתי המדינות הידידותיות

ד”ר אל-ג’עפרי גם הדגיש כי למרות שחלף עשור של ירי על סוריה, והמדינות העוינות כלפיה ממשיכות להטיל את הסנקציות  המגוונים הבלתי חוקיות ולא מוסריות על כל המגזרים, סוריה עדיין יציבה הודות להנהגה ולרצון עממי חזק המאמין בעקשנות עד להשגת הניצחון.

בהקשר זה התייחס סגן השר לחשיבות הקמת המועצה הרפואית הסורית-רוסית, ותרומתה להקלת ההשפעות השליליות של הצעדים השרירותיים והחד-צדדיים שהשפיעו על תחום הבריאות, בין אם מדובר בחומרים רפואיים, ציוד מעבדה או סגלים אנושיים, תוך הדגשת נכונות המשרד לספק את כל התמיכה הנדרשת, לסייע למועצה הרפואית בהשגת מטרותיה.