עצרת הזדהות בטולקרם עם האסירים הפלסטינים

אל-קודס הכבושה – סאנא

עשרות פלסטינים קראו בעצרת הזדהות עם האסירים הפלסטינים שבבתי המעצר של הכיבוש, למוסדות המשפטיים האינושיים והצלב האדום הבינ”ל להתערב מייד כדי להציל את חייהם של האסירים הפלסטינים.

סוכנות ו’פא מסרה כי המשתתפים בעצרת השבועית מול לישכת הצלב האדום הרימו דגלי פלסטין ותמונות האסירים, תוך הדגשת הצורך להמשיך בגיבוי האסירים והאסירות השובתים רעב, החולים, הילדים והזקנים עד השתחרורותם.

יו”ר התאחדות וועדות האישה לפעילות חברתית בטולקרם עפאף א-זבדה הזהירה מפני הסכנה המאיימת על חייהם של האסירים והאסירות שבבתי המעצר של הכיבוש, הנחשפים לענויים ולהתנכליות שלטונות הכיבוש.