סוריה מגנה את השיטות העוינות של טורקיה

דמשק – סאנא

סוריה גינתה את השיטות העוינות וההפרות של טורקיה לשטחיה וראתה בהן אקט תוקפני והפרה של ריבונותה ועצמאותה, וחלק מהמדיניות האגרסיבית שמנהל המשטר הטורקי במשך יותר מעשר שנים.

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים מסר בהודעהל משלו כי סוריה קוראת למזכ”ל האו”ם ולמועצת הביטחון לנקוט עמדה ברורה ומפורשת כלפי השיטות העוינות של המשטר הטורקי, בהתאם להחלטות מועצת הביטחון הקשורות למצב עם סוריה, המדגישות את הכבוד לריבונותה ולעצמאותה, לבטיחותה ושלמותה.

המקור הוסיף כי סוריה שומרת לעצמה את זכותה המובטחת  מהתחוקה וחוקים הלאומיים הסוריים, עקרונות המשפט הבינלאומי וההאמנה להגיב על מנהגים עוינים טורקיים ולשים קץ ולהטיל במשטר הטורקי מלא משפטי, פוליטי ואחריות פיננסית המוטלת על ידי העקרונות הרלוונטיים של המשפט הבינלאומי.