ההגנה הרוסי :  הארגונים הטרוריסטים ביצעו 29 תקיפות באידליב