ההגנה הרוסית … טרוריסטי א-נוסרה ביצעו 23 תקיפות במשך היממה האחרונה