אל-ג’עפרי למשלחת וועדת הפקוח על הפסקת האש: על מועצת הביטחון לטפל בהתקפות ובהפרות הישראליות להסכם הפסקת האש

דמשק – סאנא

סגן שר החוץ והמהגרים ד”ר בשאר אל-ג’עפרי דן היום עם הממונה על תפקיד רמטכ”ל וועדת הפקוח על הפסקת האש “אלאנצו” ויו”ר משלחת הוועדה אלאן דו’יל, והמשלחת הנלווית אליו, בעבודת הוועדה ובחשיבות תפקידה.

אל-ג’עפרי הדגיש את תמיכת סוריה בעבודת הוועדה במסגרת ביצוע המנדט שלה מאז הקמתה בשנת 1948, ובעקר בהיותה עד להפרות ישראל לקוו הפסקת האש, ושם דגש על הצורך שהוועדה תמלא את תפקידה, בין השאר להעביר את העובדות והאירועים למועצת הביטחון ולוועדות האו”ם המעוניינות בדבר, ובעקר ההתקפות וההפרות הישראליות להסכם הפסקת האש שמאיימות על השלום והביטחון באזור.

דו’יל מצדו הודה לסוריה לגבויה עבודת הוועדה כדי שתמלא את המנדט שלה בצורה הדרושה, וציין כי הוועדה תמשיך בעבודתה ותעקוב אחרי ביצוע המנדט שקיבלה מהאו”ם למען הביטחון והיציבות באזור.