מבזקים

אלעימאד אל-פריג’ בסיור שעשה באיזור הדרום -וידיו