הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא צוו נשיאותי כצעד לגבוי מגזר התרופות .. לפיו יפטרו מצרכי היצור וחומרי הגלם של תעשיית התרופות מהנכס ומהמסים וזאת לאורך שנה מליאה