מבזקים

אלג’עפרי במסיבת עיתונאים שקים בתום ישיבות דיוני פגישת מוסקבה