מבזקים

תנועת אמל קוראת לתפעל את מרקם הקשרים בין סוריה ללבנון

ביירות – סאנא

תנועת אמל הלבנונית קראה לנקוט בהליכים מבצעיים כדי לתפעל את מרקם הקשרים בין סוריה ללבנון, לפתוח מעברים יבשתיים עם סוריה, לתפעל את תוכנם של הסכמי התעבורה בין שתי המדינות האחיות ולפתוח את תנועת הטרנזיט מביירות לעומק מדינות ערב דרך סוריה.

הלישכה המדינית של התנועה גינתה את המשך התוקפנות הציונית נגד שטחי לבנון ובמיוחד אזורי שבעא וכפר שובא, שלא לדבר על הפרת המתחם האווירי הלבנוני כדי לפגוע דרכו בשטחי סוריה.