זכרובה: אי דייקנות עבודת ארגון איסור הנשק הכימי סיבת סילוף העובדות בדבר תקרית דומא

מוסקבה – סאנא

הדוברת בשם משרד החוץ הרוסי מאריא זכרובה מסרה לעיתונות היום כי רוסיה רואה שאי הדייקנות בעבודת ארגון איסור הנשק הכימי, היא סיבת סילוף העובדות בדבר תקרית דומא המדומה, אבל כלי התקשורת סמכו על שני מומחים לשעבר במהלך צעדי המעקב אחרי העובדות בקשר לתקרית המדוברת, והם יאן הינדרסון ובראנד ו’ינדן הגיבורים אשר ערטלו את סילוף העובדות והשליכו אור על הפשעים המפוברקים בסוגיה זו, ועתה ברור שתהליך סילוף העובדות ואימוצו אמור לפגוע בעמדה ובמוניטין של ארגון איסור הנשק הכימי אשר עיקר העבודה והאינטרסים שלו חייב להתמקד בפיקוח ובמניעת השימוש בנשק הכימי, אבל כנראה משימות אלה התרחקו ממערכת החשיבה של פקידיו.