משרד החוץ הפלסטיני מחדש את קריאתו לקהילה הבינ”ל להפסיק את תוקפנות הכיבוש נגד אלאקצה

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חידש את קריאתו לקהילה הבינ”ל להפסיק את תוקפנות הכיבוש הישראלי הממושכת נגד מסגד אלאקצה המבורך ולהעניק מגננה בינ”ל לעם הפלסטיני.

משרד החוץ גינה בהצהרה שפרסם היום וסוכנות וופא ציטטה את  התקפות כוחות הכיבוש נגד המתפללים הפלסטינים במסגד אלאקצה עם שחר היום ואילצו אותם לעזוב אותו, כדי להקל את פריצתו על ידי מאות מתנחלים, דבר המצביע על כך התקפות ופריצות אלה נופלות במסגרת יישום תוכניות הכיבוש ליהד אלאקצה ועיר אלקודס הכבושה, ולרוקן אותה מהנוכחות הפלסטינית.

משרד החוץ טוען כי כישלון הוא גורל ניסיונות הכיבוש לשנות את המצב ההיסטורי והמשפטי במסגד אלאקצה הודות לאיתנותם של הפלסטינים ולמחויבותם להגן על אדמתם והמקומות הקדושים שלהם.