מבזקים

השתתפות המסוקים הרוסיים בכיבוי השריפה באזור הכפרי של ג’בלא