האסיר הפלסטטיני אבו עטוואן ממשיך בשביתת הרעב הפתוחה שלו זה היום ה-64 ברציפות