שיחות סוריות-עיראקיות לשיתוף פעולה בתחום התחבורה

בגדאד – סאנא

השגריר הסורי בבגדאד סטאם א-דנדח דן היום עם מנכ”ל החברה הכללית של ביצוע הפרוייקטים במשרד התחבורה העיראקי זייד שעלאן, בדרכי חיזוק שיתוף הפעולה בין סוריה לעיראק  בתחומי התחבורה וחידוש בניית תשתיותיה בסוריה.

א-דנדח ציין כי פגישתו עם שעלאן הביאה לידי חתימת הסכם לפיו תקבל סוריה חומרי גולמי בשביל תחזוקת מסילות הברזל.