אל-מוקדאד דן עם שר התעשייה העיראקי בפיתוח הקשרים הדו-צדדיים

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד דן היום בנוכחותו של שר התעשייה הסורי זיאד סבאע’, עם שר התעשייה והמתכות העיראקי מנהל עזיז אל-ח’באז והמשלחת הנלווית אליו, בדרכי ובאופקי פיתוח הקשרים הדו-צדדיים בין שתי המדינות האחיות סוריה ועיראק.

השר אל-מוקדאד הביע תקווה שמרקם הקשרים בין שתי המדינות האחיות ימשיך להתפתח בתחומי הכלכלה והתעשייה על רקע הקמת פרוייקטים מושלמים, ובמיוחד כששתי המדינות סבלו רבות במהלך השנים המעטות שעברו מהתוצאות השליליות של ההליכים השרירותיים שהוטלו עליהן.

השר אל-ח’באז ציין לחשיבות הביקור המיועד לתפעל ולהרחיב את הקף שיתוף הפעולה הדו-צדדי לטובתם של עמי שתי הארצות האחיות.