שיח’י השבטים של חומס חמאת ואידלב גינו מעשי מיליציה קסד והטרוריסטים הקשורים בכוחות הכיבוש האמריקאי והטורקי

חומס – סאנא

שיח’י ואנשי הצבור של השבטים הערביים בערים חומס, חמאת ואידלב גינו את מעשי מיליציה קסד הנתמכת על ידי הכוחות האמריקניים, ושל ארגוני הטרור הקשורים במשטר הטורקי, וקראו לכל אלה שפותו להצטרף לארגונים אלה לחזור לדרך הנכונה כדי להגן על המולדת ועל ביטחונה ועצמאותה.

בהודעה שפרסמו שיח’י ואנשי הצבור של השבטים הערביים גינו את הכיבושים האמריקאי והטורקי, וקראו להתנגדות לכיבוש, ולעמוד בשורה אחת כדי להביא לפנויים של הכוחות הזרים משטחי סוריה.