ציר צ’יכי: תוכניות המערב להתקפת סוריה נכשלו

פרג – סאנא

הציר הצ’יכי בפרלמנט האירופי איבאן דאוויד הדגיש כי תוכניות המערב להתקפת סוריה נכשלו, ועל כן המדינות האירופיות והמערביות מנסות להפעיל לחצים עליה על ידי הטלת סנקציות חד-צדדיות עליה.

דאוויד מסר בעמדתו שפרסם ברשת החברתית בפיסבוק כי השלכות סנקציות אלו פוגעות קודם כל באזרחים הסורים, ומשפיעות על חייהם ומחייתם, וקבע כי במקרה שסנקציות אלו יימשכו, המאמצים להחזרת הפליטים הסורים יתעכבו.