340 חברות השתתפו ביריד טכנולוגית האינפורמציה והתקשורת “סיריה האי טק”

דמשק – סאנא

בהשתתפות 340 חברות מקומיות ערביות וזרות שמתמחות בתחומו התקשורת והאינפורמציה נפתיחו פעילויות המושב השביעי של יריד טיכנולוגית האינפורמציה והתקשורת “סיריה האי טק”.

היריד אורגן בעיר הירידים של דמשק ונועד להמריץ את סקטור האינפורמציה , התיקשורת הדיגיטלית ויימשך עד 18 לחודש השוטף.