מנכ”ל הנמלים: מיזם לנצול המשק הימי בחוף הסורי

לטקיה – סאנא

 מנכ”ל הנמלים בסוריה גנרל מהנדס סאמר קברסלי הדגיש כי  ההחלטה של הממשלה בדבר המיזם לנצל את הרכוש והמשק הימי בחוף הסורי העניק לכל האזרחים את ההזדמנות לנצל את הרכוש הימי אם וכאשר ירצו בכך.