שר החוץ של מאלדיף נבחר כיושב ראש העצרת הכללית של האו”ם