סבאע’: ההשתתפות המורחבת של הסורים בבחירות לנשיאות משקפת את דבקותם ועצמאות ארצם ואחדותה

ניו יורק – סאנא

נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם בסאם סבאע’ הדגיש כי ההשתתפות המורחבת של הסורים בבחירות לנשיאות הן בחוץ והן בפנים, מאשרת כי העם הסורי דובק בעצמאות ארצו ובאחדותה, ואת התנגדותו לכל לחצים או סחטנות, וציין כי עריכת הבחירות במועד שנקבע להן תורמת להשגת הביטחון והיציבות ולעקוף השפעות מלחמת הטרור שנחשפה לה סוריה לאורך העשור שעבר.

סבאע’ אמר היום בישיבה במקוון למועצת הביטחון: במסגרת הנאמנות לזכאות החוקתית המתבטאת בקיום הבחירות לנשיאות, שגריריות סוריה בעולם חזו ב-20 לחודש השוטף זרימה חסרת תקדים של הסורים המתגוררים בחוץ למרכזי הקלפי, גם כן מרכזי הקלפי במחוזות הסוריים חזו היום זרימת מליונים של אזרחים שנטלו חלק בבחירות אלו, והדגיש כי בצוע זכאות חוקתית זו פירשה שמירה על ריבונות סוריה ואחדות שטחיה ועצמאותה המדינית.

סבאע’ הבהיר כי השתתפות מספר גדול של סורים בבחירות אלו גם בחוץ וגם בפנים, משקפת את התנגדות העם הסורי לכל ניסיונות השיבושים החצוניים, ואת דבקותו בעצמאות ארצו ואחדות שטחיו, וציין כי הטרור הכלכלי המוטל על העם הסורי לא ימנע אותו מלבנות עתידו ולבחור בנציגו.