השבטים הערביים גינו את מעשי הכיבוש הטורקי וזה האמריקני … הדגישו את השתתפותם בבחירות הנשיאות

אל-חסכה – סאנא

כמה שבטים ערביים במחוז אל-חסכה כמו שבט אל-בושלהום, שבט עדו’אן ושבט א-סריג’ של טאי, קראו מחדש לגרש את שני הכיבושים הטורקי והאמריקני ולאמץ את ההתקוממות העממית כברירה יחידה בכיוון זה.

הם דרשו עוד את הפסקת ההפרות נגד בני סוריה והדגישו את נחישותם ללכת לקלפיות כדי לתרום חלק בבחירות הנשיאות ולעמוד שורה אחת מול כל האתגרים תוך דביקות מליאה באחדות ובריבונות המולדת ולא לשתף פעולה עם כל גורם חיצוני שהוא אשר חפץ בקריעת המרקם הלאומי הקוהרנטי ובזריעת השטנה בין בני המולדת האחת.