פצועי הצבא: ההשתתפות בבחירות מסמנת את אהבת המולדת והרצון לבנות את העתיד