הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו גונבים את החשמל של תחנת המים עלוק

אלחסכה – סאנא

מקורות מקומיים באזור מסרו לכתב סאנא כי הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו גנבו אחוז גדול מהחשמל שהוקצה לתחנת המים של עלוק והיפנו אותו לאתרי הפריסה שלהם בעיר ראס אל-עין הכבושה, אשר משפיעים לרעה על מציאות העבודה בתחנה מצד שאיבה לקויה ומעוכבת לכיוון המאגרים הראשיים, ובכך עיכוב הגעת המים לתושבים בשכונות אלחסכה.