המועמדים לנשיאות פתחו בקמפיין הבחירות שלהם

דמשק – סאנא

שלושת המועמדים לבחירות הנשיאות האמורות להתקיים ב-26 לחודש מאי השוטף ברחבי סוריה, וב- 20 לחודש מחוצה לה, פתחו היום במסעות הבחירות שלהם, בעקבות החלטת בית המשפט התחוקתי העליון לפיה הצהיר לבסוף על רשימת המועמדים לנשיאות והם: עבד אללה סלום עבד אללה, בשאר חאפז אל-אסד ומחמוד אחמד מרעי.

יש לציין כי הקמפיין של המועמד עבד אללה סלום עבד אללה היה תחת הסיסמה “הכוח שלנו – האחדות שלנו” בעת שהמועמד בשאר חאפז אל-אסד פתח בקמפיין הבחירות שלו עם הסיסמה “התקווה טמונה בעבודה”, אבל המועמד מחמוד אחמד מרעי בחר בסיסמה “ביחד” במסע הבחירות שלו.