140 חללים ביניהם 39 ילדים ויותר מאלף פצועים מהתוקפנות הישראלית הממושכת ברצועת עזה

אלקודס – סאנא

מספרם של החללים והפצועים הפלסטינים מהתוקפנות הישראלית הברברית נגד לרצועת עזה עמד על 140 חללים ביניהם 39 ילדים ויותר מאלף פצועים.

סוכנות מעאן הפלסטינית דיווחה כי מטוסי המלחמה הישראליים הפציצו לפנות בוקר את בתי הפלסטינים במחנה הפליטים א-שאטאא ותל אלהו’א מערבית לרצועה, ותל קליבו סמוך לג’באליה בצפון הרצועה ומחנה אלבריג’ בדרומה, דגבר שגרם לנפילתם חלל של 10 פלסטינים ולפציעתם של עשרות אחרים, ובכך עמד מספרם של החללים והפצועים על 140 חללים ביניהם 39 ילדים ויותר מאלף פצועים.