הסטודנטים המשתלמים בפולין דרשו להסיר את הסגר מעל מולדתם

וורשה – סאנא

ההתאחדות הלאומית של הסטודנטים הסורים – סניף פולין – שלחה מסרים לראש מועצת העם והסנט בפולין וגם ללישכות האיחוד האירופי, הנציבות האירופית ולשגרירות הווטיקאן, בהם הבהירה כי מדינות המערב שהטילו סגר על סוריה כבר הפירו את החוק הבינ”ל ומנעו מהתושבים הסורים להנות מהיציבות והשגשוג במולדתם.

הסטודנטים המשתלמים בפולין יחד עם איגוד המזרח והמועדון הסורי דרשו להסיר מייד ובלי כל תנאי שהוא, את הסגר הכלכלי יחד עם ההליכים השרירותיים והחד-צדדיים שהוטלו על המדינה הסורית, ודרשו גם כן את עזיבתם של כוחות הכיבוש האמריקני והטורקי מכל שטחי סוריה ובמיוחד משדות הנפט והגז הנתונים למבצע שוד שיטתי ומתועב על חשבונו של העם הסורי.

המסר ציין כי מדינות אירופיות יחד עם ארה”ב כבר הגישו כל סיוע לטרוריסטים של דאעש, אל-קאעדה וא-נוסרה הן ישירות והן בעקיפין דרך ההליכים השרירותיים כולל בכך חוק קיסר שפגע בסקטורי הכלכלה והבנקאות של סוריה, ובה בעת מנע מהשווקים הסוריים לקבל מכשורים רפואיים ותרופות.