פרשן מדיני רוסי: הזכאות האלקטורלית של הנשיאות בסוריה – ניצחון חדש מול הטרור

מוסקבה – סאנא

הפרשן המדיני קוסטנטין סיפקוב שהוא החבר הכתב באקדמיה הרוסית של מדעי הארטילריה והטילאות, הדגיש כי ההצהרה על עריכת בחירות הנשיאות בסוריה מהווה ניצחון חדש שהגשים העם הסורי במלחמתו מול הטרוריסטים.

הוא הדגיש עוד כי עריכת הבחירות מסמנת בעצמה שסוריה דבוקה בשמירה על עצמאותה וריבונותה חרף כל התנאים הגרועים והאתגרים, ומדינה זאת בפיקוד ממשלה לגיטימית שמגלה עניין בכל מצרכי העם הסורי, ודברי הימים הוכיחו שהוא זכאי לבצע את התוכן של זכותו התחוקתית בכל חופש ובכל שקיפות בהתעלם מכל לחץ חיצוני שהוא.