הסטודנטים ובני הקהילה הסורית בקובה הדגישו כי הצעדים המערביים נגד סוריה מהווים טרור כלכלי

הוונה – סאנא

הסטודנטים ובני הקהילה הסורית בקובה קראו להסרת הצעדים הכלכליים המערביים  שמוטלים על ידי ארה”ב והאיחוד הארופי נגד סוריה מהווים טרור כלכלי, בהדגישם כי ההשלכות השליליות של צעדים אלה משפיעות על כל שכבות העם הסורי.