עצרת סולידריות ברמאללה עם השבויים הפלסטינים

אל-קודס הכבושה – סאנא

עשרות תושבים פלסטינים פתחו היום בעיר רמאללה שבגדה המערבית, בעצרת הזדהות עם השבויים הפלסטינים שבתוך מעצרי הכיבוש הישראלי.

הם הדגישו כי השבויים הפלסטינים נתונים להפרות גסות וברוטליות מצד השלטונות הישראליים תוך רשלנות רפואית בכוונה, וקראו לקהילה הבינ”ל לשאת באחריות ולהתערב מייד כדי להציל את חיי השבויים, לספק להם את המגננה המתאימה ולהפעיל לחץ על שלטונות הכיבוש למען שישחררו אותם.