בני אל-ג’זירה הסורית ביום העצמאות: כפי שגירשנו את הכובש הצרפתי נגרש את הכובשים החדשים

אל-חסכה – סאנא

בני אזור אל-ג’זירה הסורית ציינו את יום השנה ה-75 של עזיבת אחרון החיילים הצרפתים משטחי המולדת  כמות כל בני סוריה,  ובהזדמנות זו הקימו חגיגה סקרו במהלכה את דברי ימיו של האזור הזה הגדושים מעשי גבורה ומאבק אשר היוו את התמונה הנאורה של קרבות הכבוד מול הכובש הצרפתי החל מאל-חסכה, עבורך בא-שדאדי בואך עד ראס אל-עין.

תוך כדי גאווה חסרת תקדים, דיבר נכדו של הגיבור זוהדי ביק א-סולטאן על מעשי הגבורה והעמדות הלאומיות המכובדות אשר גרמו דאז לנסיגתו של הכובש הצרפתי מהמבוא הדרומי של אל-חסכה, ולהורדת הדגל הצרפתי מעל מעון א-סראיא והבאת הדגל הסורי במקומו.