הבישוף חנא קורא להפסיק את פשעי הכיבוש נגד העם הפלסטיני

אלקודס – סאנא

הארכיבישוף של סבסטיה לרום האורותודוקס עטאללה חנא חידש את קריאתו לקהילה הבינלאומית לנקוט בצעדים מיידיים בכדי להפסיק את פשעי הכיבוש הישראלי נגד העם הפלסטיני, אדמתו והמקומות הקדושים שלו.

חנא הדגיש עוד בהצהרות שדיווחה סוכנות הידיעות ו’פא היום כי התקפות אלה לא ירתיעו את העם הפלסטיני מלהמשיך באיתנותו על אדמתו ולהגן על המקומות הקדושים שלו.