הארכיבישוף חנה קורא לתפילה למען חזרת הבטחון והיציבות לסוריה

אל-קודס הכבושה – סאנא

הארכיבישוף עטאללה חנה של היונים הארת’ודוקסים, קרא לקיים תפילה להחזרת הבטחון והיציבות לסוריה, ולשחרור שני אנשי הדתי הנוצרים החטופים מחלב, וכל החטופים האחרים.

לרגל שבוע התפילות למען אחדות הכנסיות הנוצריות שתחילתו בעיר אל-קודס, אמר הארכיבישוף חנה : אנו קוראים לכניסיות אל-קודס המתפללות השבוע למען אחדות הנוצרים, לקיים תפילות למען סוריה הפצועה, פלסטינה הקדושה, ועיראק המעונה”.

על הנוצרים בארץ הקודש לדבר אחווה, אהבה, ושלום ולהתרחק מהקצוניות והקנאה – אמר הארכיביושף חנה.