הסטודנטים הסורים הלומדים בסלובקיה מחדשים את התחייבותם להצטינות כדי לתרום בשיקום מה שהרס הטרור