האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש הדגישו את סירובם לפרויקט טורבינות הרוח

קוניטרה – סאנא

האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש ארגנו עצרת מחאה כאות סירוב לפרויקט טורבינות הרוח שישראל מתכוונת להקים על השטחים החקלאיים שלהם.

האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש הדגישו את דביקותם בזיהותם הערבית הסורית ואת סירובם לכל תוכניות יהוד השטחים הסוריים דרך הקמת טורבינות הרוח בשטחים החקלאיים שלהם.

האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש הוסיפו כי מדיניות הפקעת האדמות לא תצא לפועל בשטחים הסוריים בגולן הכבוש.