גילוי כלי נשק ותחמושת משארית הטרוריסטים בריף המערבי של דרעא