משרד החוץ התימני גינה את התוקפנות הישראלית במרחב דמשק

צנעא –סאנא

משרד החוץ התימני גינה בחריפות את התוקפנות הישראלית במרחב דמשק שלשום.

מקור במשרד החוץ התימני אמר לסוכנות סבאא כי מזכותה של סוריה להגיב על תוקפנות זאת ולהגין על ריבונות ואחדות השטחים שלה בכל האמצעים.

אותו מקור קרא לקהילה הבינלאומית לשאת באחריות ולשמור על הביטחון והשלום הבינלאומיים, ולשים קץ להפרות הישראליות שמעוררות את הביטחון והיציבות באזור ובעולם.