סוריה קראה מחדש למועצת הביטחון לגנות ההתקפות הישראליות החוזרו ונשנות נגד שטחיה

דמשק – סאנא

משרד החוץ והמהגרים הדגיש במסר ששלח למזכ”ל האו”ם וליו”ר מועצת הביטחון כי סוריה קראה למועצה בהזדמניות שונות לגנות ההתקפות הישראליות החוזרות ונשנות נגד ריבונות ושלימות שטחיה, ולנקוט בהליכים נחרצים כדי לבלום התקפות אלו, ולהתחשבן עם הישות הישראלית בשל מעשיה אלו.

המשרד מסר כי התוקפנות הישראלית שארעה אתמול בערב, באה יומים לאחר התקפת שטחי סוריה במחוז דיר א-זור ליד הגבול הסורי-העיראקי על ידי מטוסי קרב האמריקניים, שבאה תחת מטרית גיבוים ושמירתם של הממשלים האמריקניים וכמה מדינות לישראל, כדי לכסות התקפותיה החוזרות ונשנות, המודעת לכך שהיא לא תשא באחריות על פשעיה הרבים המתועדים במסמכי ובהחלטות האו”ם וארגוני זכויות האדם.

משרד החוץ הוסיף כי הסכמת הקהילה הבינ”ל על הנמוקים האמריקניים והישראליים בקשר להתקפות אלו, פרושה כי העולם הפך לג’נגל שאין בו כל שליטה לאו”ם ולחוק הבינ”ל.

המשרד סכם כי ההתקפות הישראליות החוזרות ונשנות לא יצליחו בשמירת שותפי ישראל וסוכניה מקרב ארגוני הטרור, ולא ימנעו את הצבא הערבי הסורי מעקירת שרידי הטרוריסטים וכליה האחרים של ישראל.