וועדת גיבוי העם הפלסטיני: להאצת הפעילות העממית הערבית כדי לעמוד בפני התוכנית הציונית

דמשק – סאנא

הוועדה העממית הערבית הסורית לגבוי העם הפלסטיני ולמאבק בתוכנית הציונית הדגישה את הצורך לתאום ולשיתוף פעולה עם ארגונים עממיים ואגודים מקצועיים ערביים, לתפעול הפעילות העממית הערבית, ולגבוי ההתנגדות הפלסטינית כדי לעמוד בפני התוכנית הציונית.

הוועדה חזרה היום בפגישתה בראשותו של ד”ר סאבר פלחוט על תמיכתה בצעירים ובצעירות בעיר אל-קודס ופלסטין הכבושות, המחזיקים מעמד בפני האוייב הציוני עד שחרור מולדתם והקמת מדינתם העצמאית שבירתה אל-קודס, והדגישה כי היא תתמיד בגבוי העם הפלסטיני עד שחרור ארצו והשיבה.