אל-מוקדאד דן בשיחת טלפון עם זריף בחזוק היחסים הבילטרליים

 דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד דן בשיחת טלפון עם עמיתו האיראני מוחמד ג’ו’אד זריף ביחסים הדו-צדדיים ובדרכים לקדומם בכל התחומים, ובעקר בתחום שיתוף הפעולה הכלכלי כדי לעקוף את ההשלכות הבלתי אינושיות של הסנקציות החד-צדדיות המוטלות על שני העמים בשתי הארצות כדי לפגוע בעמדותיהם.

גם כן דנו בכל התפתחויות המצב בסוריה, באיראן, באזור ובעולם.

שני הצדדים דנו בתוצאות הפגישות שהתקיימו לאחרונה לפי מסלול אסטנה בעיר סוצ’י הרוסית.

שני הצדדים שמו דגש על הצורך שכל הצדדים המערביים וכליהם יתחיבו בתוכן החלטות מועצת הביטחון הרלוונטיות בקשר לסוריה, בין השאר הדגשת הצורך לכבוד ריבונות סוריה, עצמאותה ואחדות שטחיה, והפסקת כל תמיכה בארגוני הטרור.

השר אל-מוקדאד הדגיש את תמיכת סוריה החזקה והקבועה בעמדותיה של איראן בקשר להמשך הפרת כמה מדינות מערביות להסכם הגרעיני עם איראן, והמשך התנגדות הממשל האמריקאי לסגת מהחלטת הממשל הקודם.

השר זריף מצדו הביע את הערכתו לעמדותיה של סוריה התומכות בארצו בקשר להסכם הגרעיני, וקריאתה לשים קץ לסנקציות המוטלות על איראן, והדגיש כי איראן נחושה בדעתה שכל הצדדים יעמדו בהסכמים שנחתמו בנדון זה ללא כל תנאי.