שגריר סוריה לשעבר ליד ירדין הגנרל בהג’ת סולימאן מת