אלמקדאד דן עם בידרסון במצב הכלכלי בסוריה במסלול המדיני ובמעשי הכיבושים הטורקי והאמריקאי

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פיסל אלמקדאד דן היום במהלך קבלת פניו של שליחו המיוחד של מזכ”ל האו”ם לסוריה גייר בידרסון ופני המשלחת הנלווית איליו בכמה שאלות שיש להן קשר במצב בסוריה.

השיחות עסקו במסלול המדיני ובמצב הכלכלי, והיתה תמימות דיעים בקשר לכך כי הסנקציות החד צדדיות מחריפות את המצב, ובעיקר לנוכח התפרצות מגיפת הקורונה.

 השר אלמקדאד מצדו ציין כי הכיבושים האמריקאי והטורקי לשטחים הסוריים, ומעשי הכיבוש הטורקי בצפון-מזרח סוריה ותמיכתו בטרוריסטים, מפירים את ריבונותה של סוריה, ומנוגדים לחוק הבינלאומי ולחלטות מועצת הביטחון הרלבנטיות.

אלמקדאד הצביע גם על ההשפעות האנשיות של ההליכים החד צדדיים המוטלים על העם הסורי, חרף  התפרצות מגיפת הקורונה, בנוסף למעשים הנפשעים והדכויים שבהם משתמשת מליציה קסד נגד בני העם הסורי במחוזות אלחסכה, אלקרה ודיר א-זור.

השר אלמקדאד קרא לאו”ם לצאת נגד מעשים אלו, על יסוד האמנות והחלטות מועצת הביטחון, ולנקוט בעמדה ברורה כלפיהם, דבר שעולה בקני אחד עם העקרונות והמטרות שנשען אליהם החוק הבינ”ל האנושי.

שני הצדדים הדגישו את חשיבות מניעת כל מערבות חיצונית בענייני הוועדה לדיון בחוקה, ולבטוח כי תהליך זה יובל רק על ידי סוריה, ולמנוע כל תכתיבים מבחוץ.